Planleggingsmøte Tiurleiken 2016

Planleggingsmøte for Tiurleiken 2016

 

Dato: 29.03.16

Sted: Bouvet, Kjøita 25

Til stede: Kai Ingval Flateland, Jan-Øivind Halèn, Arild Reinertsen, Stian Lantz, Mardon Moi, Kristoffer Sørli, Eirik Smith, Martin Hansen Steinrud, Christoffer Jakobsen, Kenneth Bang og Bernt Ove Bessesen.

 

 

Rammer:

 • Løype - Holder oss til eksisterende løype, kun små justeringer som vil gjøre den bedre.
 • Depot – Innen april må det være avklart om depoet blir flyttet til Flateland.

 

Profilering:

 • Video; Ser på hvordan vi kan lage denne selv, Kenneth, Stian
 • Plakat; Stian, Beholder layout, Ser på logo til Tiurleiken
 • Banner til veivising; 1 dobbel, 2 enkle KE logo?

 

Ansvar:

 • Løype, Kenneth
 • Sikkerhet, Ove
 • Depot, Eirik
 • Kiosk, Moen (Stian)
 • Sekretariat, Kristoffer Sørli
 • Extreme, Mardon
 • Barnedel, Kai Ingvald

 

Løype:

 • Flytebrygger, Kenneth sjekker med småbåthavn (for tiden ingen tilgjengelige der), og med sørlandsbrygga.

 

Søknad:

 • Kai Ingvald kjører på med søknad.
 • Samme som 2015

 

Treff show:

 • Trial show, Mardon styrer dette.
 • Ønske om flere sykler på oppvisning
 • Endurosykkel opp fjellet?
 • Ørjan Våge speaker?
 • Lyd/lys
 • Må settes av plass til dette rundt fjellet