Årsmøte 2019

Det innkalles herved til årsmøte i Kristiansand Enduro. Møtet avholdes i MHWirth’s kontorlokaler, Butangen 20, mandag den 04.03.2019 Klokken 18.00. Bruk første parkeringsplass på høyre side.

 


Saksliste


1.Godkjenning av de stemmeberettigede

2.Godkjenning av innkalling

3.Godkjenning av saksliste

4.Valg av dirigent

5.Valg av referent

6.Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

7.Behandling av idrettslagets årsberetning 

8.Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

9.Behandling av forslag og saker 

9.1. Trening på Kjerrane (midlertidig avtale)

9.2. Område i Sørlandsparken

9.3. Tiurleiken 2019

9.4. Ose Motorfestival

9.5. Motorsportanlegg i Lillesand

10.Fastsette medlemskontingent for 2020

11.Vedta idrettslagets budsjett for 2019

12.Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

13.Valg

13.1. Valg av styreleder

13.2. Valg av nestleder

13.3. Valg av styremedlemmer

13.4. Valg av to revisorer

13.5. Valg av valgkomite med leder og ett medlem


FRIST FOR INNMELDNG AV SAKER TIL ÅRSMØTET ER 18. FEBRUAR 


SENDES TIL: post@kristiansandenduro.com


Årsmøtet er viktig med tanke på klubbens og Tiurleikens videre drift, og det er derfor viktig at så mange som mulig kan stille på årsmøtet.  Vi håper derfor at akkurat DU kommer, enten du er et nytt, gammelt, aktivt eller passivt medlem! Ta gjerne med venner og kjente med interesse for enduro på Sørlandet. Det blir servert kaffe, brus og pizza.   


Vel møtt!