Årsmøte 2018

Årsmøte 2018


Møtet ble avholdt i MHWirth’s kontorlokaler, Butangen 20, torsdag den 01.03.2018 Klokken 18.00.Saksliste


1.Godkjenning av de stemmeberettigede

2.Godkjenning av innkalling

3.Godkjenning av saksliste

4.Valg av dirigent

5.Valg av referent

6.Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

7.Behandling av idrettslagets årsberetning

8.Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

9.Behandling av forslag og saker

9.1.Tiurleiken 2018

9.1.1.Styret anbefaler at det ikke arrangeres Tiurleiken i 2018 om ikke alle 7 ansvarsområdene i punkt 9.1.2 fylles (se vedlagt pdf for detaljert beskrivelse).

9.1.2. Valg av ansvarlige i arbeidsgruppe:

1.Komiteleder/Arrangementsansvarlig

2.Sikkerhetsansvarlig

3.Ansvarlig for sekretariatet

4.Løypeansvarlig

5.Depotansvarlig

6.Kioskansvarlig

7.Sponsoransvarlig

9.2.Område i Sørlandsparken

9.3.Motorsportanlegg i Lillesand

9.4.Deltagelse på Ose Motorfestival

10.Fastsette medlemskontingent for 2019 (Mer info på hjemmeside)

11.Vedta idrettslagets budsjett for 2018

12.Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

13.Valg

13.1.Valg av styreleder

13.2.Valg av nestleder

13.3.Valg av styremedlemmer

13.4.Valg av to revisorer

13.5.Valg av valgkomite med leder og ett medlemÅrsmøteprotokoll 010318 signert


Årsberetning 2017


Regnskap 2017 signert