Årsmøte 2017

Årsmøte 2017


Møtet ble avholdt i Kristiansand Rådhus 2.3.2017 Klokken 18.00.


Saksliste


1.Godkjenning av de stemmeberettigede

2.Godkjenning av innkalling

3.Godkjenning av saksliste

4.Valg av dirigent

5.Valg av referent

6.Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

7.Behandling av idrettslagets årsberetning

8.Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

9.Behandling av forslag og saker

9.1.Tiurleiken 2017

9.2.Kjerrane, eventuelt annet område

9.3.Klubbovergang i SAS

9.4.Presentasjon av Ose Motorfestival, eventuelt hva klubben skal bidra med

10.Fastsette medlemskontingent for 2018 (Mer info på hjemmeside)

11.Vedta idrettslagets budsjett for 2017

12. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

13.Valg

13.1.Valg av styreleder

13.2.Valg av nestleder

13.3.Valg av styremedlem og varamedlem

13.4.Valg av to revisorer

13.5.Valg av valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem

13.6.Valg av støttekomite som tar seg av søknader om utøverstøtte (min 2 personer)Årsmøteprotokoll 020317 signert


Årsberetning 2016 signert


Regnskap 2016 signert