Årsmøte 2016

Årsmøte 2016


Saksliste (Oppdatert 21.01.2016)


1.Godkjenning av de stemmeberettigede

2.Godkjenning av innkalling

3.Godkjenning av saksliste

4.Valg av dirigent

5.Valg av referent

6.Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

7.Behandling av idrettslagets årsberetning 

8.Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

9.Behandling av forslag og saker 

9.1.Tiurleiken 2016, Breddecup samarbeid med Flittig og Kongsberg 9.2.Vedta ny Lovnorm

9.3.Presentasjon av hjemmesiden www.kristiansandenduro.com

9.4.Presentasjon av logo og bruk av logo for trykk på klær, bannere, reklame

9.5.Støtte, sponsorer, avtaler

9.6.Samarbeid med andre klubber ang kurs, løp, trening

9.7. Kjerrane

10.Fastsette medlemskontingent for 2017

11.Vedta idrettslagets budsjett for 2016

12. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

13.Valg

13.1.Valg av styreleder

13.2.Valg av nestleder

13.3.Valg av styremedlem og varamedlem

13.4.Valg av to revisorer

13.5.Valg av valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlemÅrsmøteprotokoll 160216 signert


Årsberetning 2015 signert


Regnskap 2015 signert