Årsmøte 2015

Årsmøte 2015


Det innkalles til årsmøte i MAU Pluggen Trialklubb. Møtet avholdes i lokalene til Motorsyklisten Søgne, Birkedalsveien 68, 4640 Søgne, den 10.03.2015 Klokken 18.00


Saksliste

1.Godkjenne møteinnkalling og saksliste

2.Valg av møteleder, referent og valg av 2 medlemmer til å signere protokoll

3.Årsberetning

4.Gjennomgang og godkjenne regnskap for 2014

5.Behandling av forslag/ eventuelle innkommende saker

5.1.Tiurleiken Enduro spesial 2015

5.2.Navnendring på idrettslag

6.Medlemskontingent 2016

7.Budsjett 2015

8.Organisasjonsplan

9.Kjønnsfordeling i styret

10.Valg

11.Avslutning av årsmøtet


FRIST FOR INNMELDNG AV SAKER TIL ÅRSMØTET ER 23 FEBRUAR

SENDES TIL: maupluggentrialklubb@gmail.com

MAU Pluggen Trialklubb er en gjenoppstartet klubb i vekst. Vi er eneste klubb på Sørlandet som har enduro i hoved fokus. Har du interesse for enduro, med eller uten skilt ønsker vi deg velkommen til årsmøte.

Vel møtt!


Årsmøteprotokoll 140415