Kjerrane

Kjerrane

 

Mau Pluggen Trialklubb har siden 1989 holdt til på Kjerrane i Kristiansand.

 

ID:1001 - 543

Navn:LINDEBAKKEN, TRIALBANE

Type:Eldre reguleringsplan

Status:Endelig vedtatt arealplan

Iverksatt:29.03.1989

Vertikalnivå: Endelig vedtatt arealplan (link til Kristiansand kommune)

Bestemmelser:Med bestemmelser som egen tekst

Myndighet:Kommunestyret

 

 

PLAN NR. 543

 

LINDEBAKKEN - OMRÅDET MELLOM GRÅMANNEN OG GAMLE MANDALSVEI-

TRIALBANE. Trialbane, GNR.151, BNR.1

Godkjent av bystyret 29.03.1989 som sak nr. 87.

 

§ 1.

Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

 

 

§ 2.

I friområdet kan det med bygningsrådets samtykke oppsettes

innretninger og oppføres byggverk som etter rådets skjønn ikke er

til hinder for områdets bruk som friområde.

 

 

§ 3.

Innenfor det skraverte areal "trialbane" kan det opparbeides bane for

trialkjøring som forøvrig inngår i betegnelsen friområde.

 

 

§ 4.

Bruken av arealet styres gjennom avtaler med Kristiansand kommune.

 

 

§ 5.

Etter reguleringsbestemmelsenes ikrafttreden er det ikke tillatt å

etablere private servitutter som strider mot disse bestemmelser.

 

 

Byplansjefen i Kristiansand